گیت کنترل تردد


گیت کنترل تردد شرکت تیروژ با همکاری سایر شرکت های فعال در حوزه کنترل تردد اقدام به طراحی و ساخت انواع بدنه گیت کنترل تردد با کاربرد های متفاوت در بیمارستان ها ، سینما ها ، مترو و سایر مکان های عمومی کرده است.
این محصولات با امکان نصب انواع تجهیزات مربوطه شامل موتور ، موانع تردد ، وسایر تجهیزات و برد های الکترونیکی و مخابراتی و با سهولت نصب و مونتاژ این تجهیزات ساخته میشود .

تصاویر

کافو

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 7

بسته بندی