شرکت کارا مبتکران تیروژ

شرکت کارا مبتکران تیروژ با اتکا به نیروهای متخصص فنی، تحقیقاتی و مدیریتی خود در جهت رسیدن به فردایی بهتر برای کشور ایران فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است. سابقه فعالیت یک دهه‌ای اعضای هیأت مدیره این شرکت، تکیه‌گاهی مطمئن برای رسیدن به سطح مطلوبی از خدمات‌دهی و کیفیت و در همان حال حفظ قیمت مناسب است. بنا به همین پشتوانه این شرکت هدف رقابت با شرکت های مطرح جهانی در سطح کیفیت و خدمات را به عنوان یکی از دورنماهای خود برگزیده است، ضمن اینکه به نیازهای مشتریان داخلی که بعضا در نمونه‌های شرکت های معتبر لحاظ نمی‌شود، توجهی ویژه خواهد داشت...