محصولات تولیدی در شرکت کارا مبتکران تیروژ


کافو

کابینت فضای باز ایستاده

(کافو مخابراتی / کافو نوری / کافو شبکه)

کافو

کابینت فضای باز ایستاده ضد سرقت

(کافو مخابراتی / کافو نوری / کافو شبکه)

کابینت فضای باز دکلی و دیواری

(کافو مخابراتی / کافو نوری / کافو شبکه)

رک های ایستاده استاندارد مخابراتی و شبکه

رک باطری (کابینت باطری)

ساب رک

(شلف مخابراتی)

تجهیزات و جعبه های رک مونت

تلفن های صنعتی و اینتر کام

کابین تلفن صنعتی - کیوسک

(هود آکوستیک)

استندهای بانکی

گیت های کنترل تردد

انواع جعبه و فریم فیلتر

جعبه های استنلس استیل و پزشکی

بدنه تجهیزات شارژ و فروش خودکار

جعبه ریلی کاست نوری

محصولات خدماتی