تجهیزات و جعبه های رک مونتتجهیزات رک مونت شامل انواع تجهیزات استاندارد 19 اینچ با قابلیت نصب در رک های Indoor و Outdoor جهت سهولت نصب دستگاه های مخابراتی میباشد که عبارتند از :

✓ سینی ثابت : سینی ثابت با عرض 19 اینچ و با عمق های 40 ، 45 و 60 سانتیمتر بنا به نیاز مشتری با پوشش آبکاری یا رنگ الکترواستاتیک؛
✓ نبشی : نبشی با عمق های 40، 45 و 60 سانتیمتر بنا به نیاز مشتری با پوشش آبکاری یا رنگ الکترواستاتیک؛
✓ بلانک : بلانک با عرض 19 اینچ در ابعاد 1،2،3،4،9 یونیت برای پوشش فضاهای خالی رک ؛
✓ جعبه های رک مونت : انواع جعبه با عرض 19 اینچ با قابلیت نصب در رک با عمق های مورد نیاز مشتری و ارتفاع استاندارد 1،2،3 یونیت بنا به نیاز مشتری با قابلین نصب انواع برد و سایر تجهیزات الکترونیکی در کف جعبه بنا به کاربری مورد نیاز مشتری با پوشش رنگ الکترواستاتیک و چاپ سیلک .

تصاویر

جعبه رک مونت 2 یونیت عمق 25 سلکتور بلندگو

جعبه رک مونت 2 یونیت عمق 25 سلکتور بلندگو

جعبه رک مونت 2 یونیت عمق 25 سلکتور بلندگو

جعبه رک مونت 2 یونیت عمق 25 سلکتور بلندگو

جعبه رک مونت 1 یونیت عمق 20 کنترل دوربین

جعبه رک مونت 1 یونیت عمق 20 کنترل دوربین

جعبه رک مونت 1 یونیت عمق 20 مودم رادیو

جعبه رک مونت 1 یونیت عمق 20 مودم رادیو